logo


Rapid SSL SEAL

3.2 חקר האקלים בעבר הרחוק

מחקרים אחדים, שנערכו בשנים האחרונות, מבהירים במקצת את התמונה. בראשם עומדים מחקריו של ד"ר רמי קליין, מנהל לימודי הביולוגיה הימית לשעבר במכללה הימית במכמורת, שביצע את מחקריו בהנחיית פרופ' יוסי לויה, מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. מחקריו אלו חשפו את קיומם של טבעות-גידול באלמוגי השונית, לאחר שהוא ואחרים גילו, כי רקמת האלמוג מכילה פיגמנטים (כרומטופורים), המסוגלים לקלוט אור באורכי גל קצרים. בדיקתם העלתה, שביכולתם של האלמוגים, להפוך את האור הנקלט לאורכי-גל ארוכים, אשר חשובים לתהליך הפוטוסינתזה של האצות. חקר התופעה הזו שכונתה "פלואורוצנטיה", מאפשר להבחין לפי עובי טבעת הגידול באלמוג זה או אחר, מתי היו בעבר הרחוק תקופות גשומות יותר. לראייה: גם מבלי להשתמש בשיטה זו, מעידות מניפות הסחף האדירות של ואדיות סיני, כגון ואדי דהב, ואדי ותיר ואחרים, על כמויות המים הגדולות, שזרמו בנחלים בתקופות הקדומות.
גילוי הממצאים אודות קצב הגידול באלמוגי-אבן, אפשר לחוקרים לשחזר את תנאי הסביבה הקדומים, וחשוב מכך, תרם להבנת האקוסיסטמה של השונית כיום. פריצת הדרך בחישובים המבוססים על השיטה, ארעה אי-שם בשנות ה-70 של המאה ה-20, לאחר שהתגלה כי אלמוגי אבן משקיעים את השלד שלהם בצורת טבעות-גידול - תופעה שהייתה מוכרת עד אז רק בעצים, ואשר משמשת כיום ככלי לקביעת ההיסטוריה האקלימית אפילו באנטרקטיקה הרחוקה. באמצעות שימוש באמצעים רדיו-אקטיביים גילו, כי טבעות הגידול באלמוגים הן שנתיות באופן מדויק, וצילומי רנטגן של מיני אלמוגים שונים דוגמת החרירן (Porites), הראו דגם ברור של טבעות גידול כאלו.
מחקריו של קליין הראו, כי כל שנת גידול אחת מורכבת מצמד טבעות, כהה ובהירה, השונות זו מזו בצפיפות השלד (שהוגדרה כמשקל ליחידת נפח). חישוב קצב הגידול נקבע על-פי רוחבן של הטבעות. דגם טבעות הגידול מאפשר קביעה כרונולוגית שנתית וקביעת גיל האלמוג, בעוד שעובי הטבעות קובע אם היה גידול ניכר באלמוג (שנה גשומה יותר) או, שמא, הגידול היה זניח (המעיד על בצורת קשה), ובהתאם לגילם של האלמוגים המאובנים, שנחקרו באמצעות שליפתם בקידוחים מתאימים מאריתריאה ועד אילת, נקבע כי חצי האי סיני ידע תקופות גשומות ביותר ולא תמיד היה מדבר יובשני -  בדיוק כפי שהוכח בדרכים אחרות גם לגבי מדבר הסהרה.
כדי להעיד על תקופות גשומות באזור סיני, כפי שמקובל להניח לגבי מדבר הסהרה באפריקה, ניתן להתבונן על אזור ג'בל מג'הארה (Maghara). התבוננות זו מגלה, כי בין השנים 12,500 ל-11,500 לפנה"ס היו באזור אגמים, ומסביבם היו נופי סוואנה עשבונית, המוכרת לנו באפריקה, וניתן היה לראותה מסביב ליישובים צפופים, בעיקר מ-5,000 עד 3,000 שנים לפנה"ס. יתרה מזאת, גם בואדי פירן ישנם עד עצם היום הזה, אזורים, שבהם ניראה משקע ימי בחול, ששקע בתקופות קדומות דומות. דבר, המעיד על כך, שגם באזור זה היו אגמים קדומים.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים