• ראס אל שטן
    בראס א-שיטאן (הקרוי בפי הישראלים ראס א-שטן) מתפרקדים צעירים לרוב על מחצלות במה שאנו מכנים תמיד 'זולה'.להמשך >>