ראס אל שטן

מידע כללי
בראס א-שיטאן (הקרוי בפי הישראלים ראס א-שטן) מתפרקדים צעירים לרוב על מחצלות במה שאנו מכנים תמיד 'זולה'.
להמשך הקריאה >>